Tuesday, April 27, 2021

Ilang tips na maaring ituro ng magulang sa anak sa pagpapahalaga sa pera


Have you ever felt the joy of opening up your piggy bank? I still have a clear memory of this when I was a kid. I remember the happiness it brings when it's time to break the piggy bank kasi puno na at dadalahin na namin ni Mama ang pera sa Banko. My mom taught me how to save at an early age kaya naman this is something talaga na sinuguro ko na gagawin din namin na ma-instill din namin kay Tammy ang halaga ng pag-iipon ng sariling pera. Sino pa ba ang unang teacher na maituturing ng mga bata kungdi ang kanilang mga magulang. Kaya bilang isang bata, bukod sa pag-aaral at paglalaro maganda na matutunan na nila ito sa murang edad.

Narito ang ilang tips para sa mga magulang na gustong turuan ang kanilang mga anak na pahalagahan ang pera habang sila ay bata pa:

Bago makuha ang isang bagay, dapat itong paghandaan at pag-ipunan 


Habang bata pa lang, dapat ng matutunan ng mga mga anak na ang pera ay kinikita at pinaghihirapan. Kapag may mga bagay silang gustong ipabili, halimbawa ay isang laruan, sa halip na sabihing “Anak, wala tayong perang pambili,” gawin mas positibo ang strategy at paaalalahanan ang mga anak na ang “needs at wants” ay kailangang pagtrabahuhan at pag-ipunan.  


Kahit bata ay pwedeng magnegosyo o mag-invest


Usung-uso ngayon ang online selling at kahit mga bata ay na-e-enganyong sumali dito.  May mga nagbebenta ng pagkain, candies, stationaries, damit, accessories, at marami pang iba.  Kasama ang inyong mga anak, maaari ninyong pag-usapan ang pagsisimula ng isang maliit na negosyo tulad ng isang online store at magbenta ng mga pre-loved items tulad ng toys at books. Kung investment naman pag-uusapan, simple lang muna ang iyong inure at mag research online para sa dagdag na impormasyon. 


Kailangan ba o gusto lang  


Importanteng matutunan ng mga bata kung papaano mag-budget. Kailangan nilang malaman at maintindihan na ang mga basic needs tulad ng pagkain, regular na bayarin, school supplies, atbp ay mas importante kaysa mga laruan at iba pang material na bagay.


Ipon-ipon para sa sa kinabukasan 


Ituro sa mga anak na importante ang pagkakaroon ng ipon para suportahan ang mga kailangan sa future. Upang mas lalo nilang maintindihan, mas makatutulong kung magbibigay ng mga simpleng halimbawa ang mga magulang kung saan mas makaka-relate sila.


Makakatulong ang BDO sa pagsisimula ng mga bata na mag-ipon sa pamamagitan ng BDO Junior Savers account. Ito ay savings account na dinisenyo para sa mga kabataan, affordable lamang ang initial deposit at may low maintaining balance. 


photo via  @qtmarie15 


Napakadaling mag-open ng BDO Junior Savers account at ito ay available sa lahat ng BDO Branches nationwide.


Kapag mayroon ng BDO Junior Savers account, maaaring tulungan ng mga magulang na palakihin ang kanilang ipon gamit ang sariling BDO Digital Banking account. Sa pamamagitan ng Junior Savers Plan, regular na makakapag-deposit ng pera mula sa BDO Savings account papunta sa Junior Savers account ng mga anak.


Bisitahin ang https://www.bdo.com.ph/personal/accounts/peso-savings-account/junior-savers para sa iba pang impormasyon. 

No comments:

Post a Comment

LET'S GET SOCIAL